Sách tham khảo miễn phí cho cha mẹ

Bạn muốn biết thêm về việc dạy bé?

Tải sách tham khảo miễn phí của chúng tôi!

Sách tham khảo miễn phí của chúng tôi cung cấp những giới thiệu dễ hiểu về việc dạy dỗ và sử dụng hệ thống học tập của bạn, qua đó bạn có thể kích thích tối đa tiềm năng của con!

Cần chương trình Adobe Reader để mỡ những tập tin này

 

Tất cả những điều bạn cần biết

về việc dạy bé học đọc

từ BrillKids

Tải về

Tất cả những điều bạn cần biết

về việc dạy bé học Toán

từ BrillKids

Tải về


Tất cả những điều bạn cần biết

về việc dạy bé học Nhạc

từ BrillKids

Tải về

Dạy với

Little Reader

từ BrillKids

Tải về


Dạy với

Little Math

từ BrillKids

Tải về

Dạy với

Little Musician

từ BrillKids

Tải về


Chuyển hướngGhé Thăm Website BrillKids Quốc Tế

Like Us On Facebook!