Phương pháp Đa giác quan

Tốc độ học tăng lên khi chúng ta trải nghiệm các ý nghĩa của từ ngữ thông qua các kênh giác quan  khác nhau của cơ thể.

Cách dạy này cũng mang đến nhiều niềm vui – trẻ nhỏ thích xem những hình động, nghe và bắt chước các nhân vật hoạt hình như giơ tay cao hay đá chân.