Mô hình Ngữ âm™

Khi dạy đọc cho trẻ nhỏ, người ta thường tập trung phát triển sự hiểu biết ngữ âm về trực giác. Khóa học Mô hình ngữ âm của Brillkids được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy quá trình tự nhiên này bằng cách giúp trẻ giải mã các màu sắc khác nhau được sử dụng trong từng từ.
Ví dụ, trong một nhóm từ kết thúc bằng “an”, phụ âm lúc đầu sẽ là màu hồng, trong khi thành phần chính ‘an” có màu xanh không thay đổi.