Truyện kể

Các câu truyện kể được thiết kế đặc biệt để bạn có thể dạy bé đọc chứ không chỉ đọc cho bé nghe.
Chữ và hình được trình bày riêng rẽ, cho phép bé học đọc theo từng câu mà không bị xao nhãng bởi các hình minh họa.
Mỗi trang chữ được đính kèm một bức tranh hoặc hình động dễ thương để minh họa cho những nội dung bé vừa đọc, điều này khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều!