Yêu cầu Hệ thống cho Phần mềm BrillKids

Tất cả chương trình BrillKids đều tương thích với hệ điều hành Windows: Windows XP SP3, Vista, Windows 7, Windows 8 cho cả phiên bản 32 bit và 64 bit.

Không chính thức tương thích với Mac, nhưng có thể được cài đặt trên một máy Mac với Parallels hoặc Bootcamp.
Muốn tìm hiểu làm thế nào để cài đặt Windows trên một máy tính Mac với Bootcamp? Nhấn vào đây.